Gauteng

Gauteng
Tulo ye Gauteng.
Motsemoholo Gauteng
Batlile holo motse Gauteng
Premier David Makhura (ANC)
Tulo
 – Total
Ranked : 9th
18,178 km²
Baahi
 – Total (2011)
 – Density
Ranked : 1st
12,272,263
680.0/km²
Dipuo Sezulu (21.5%)
Seburu (14.4%)
Sesotho (13.1%)
Senyesemane (12.5%)

Gauteng ke porofensi ya Afrika Borwa‎. Gauteng ke yona porofensi enyane hodi feta kaofela Afrika Borwa.

TselaEdit

DitselaEdit


Diporofensi tsa Afrika Borwa  
Freistata | Gauteng | Kapa Leboya | Kapa Bophirimela
Kwazulu-Natala | Kapa Botjhabela | Limpopo | Mpumalanga | Leboya Bophirimela