Gauteng ke porofensi ya Afrika Borwa‎. Gauteng ke yona porofensi enyane hodi feta kaofela Afrika Borwa.

Gauteng
Seboko ye Gauteng.
Seboko ye Gauteng.
Tulo ye Gauteng.
Motsemoholo Gauteng
Batlile holo motse Gauteng
Premier David Makhura (ANC)
Tulo
 – Total
Ranked : 9th
18,178 km²
Baahi
 – Total (2011)
 – Density
Ranked : 1st
12,272,263
680.0/km²
Dipuo Sezulu (21.5%)
Seburu (14.4%)
Sesotho (13.1%)
Senyesemane (12.5%)

Tsela fetola

Ditsela fetola


Diporofensi tsa Afrika Borwa  
Freistata | Gauteng | Kapa Leboya | Kapa Bophirimela
Kwazulu-Natala | Kapa Botjhabela | Limpopo | Mpumalanga | Leboya Bophirimela