Kapa Botjhabela

Kapa Botjhabela ke porofensi ya Afrika Borwa‎.

Kapa Botjhabela
Eastern Cape
Seboko ye Kapa Botjhabela.
Seboko ye Kapa Botjhabela.
Tulo ye Kapa Botjhabela.
Motsemoholo Bhisho
Batlile holo motse Baye
Premier Oscar Mabuyane
Tulo
 – Total
Ranked : 2nd
168,966 km²
Baahi
 – Total (2011)
 – Density
Ranked : 3rd
6,786,900
39.0/km²
Dipuo Seqhosa (78.9%)
Seburu (10.6%)
Senyesemane (5.6%)

Tsela fetola

Diporofensi tsa Afrika Borwa  
Freistata | Gauteng | Kapa Leboya | Kapa Bophirimela
Kwazulu-Natala | Kapa Botjhabela | Limpopo | Mpumalanga | Leboya Bophirimela