Kapa Bophirimela

Kapa Bophirimela
Western Cape
Tulo ye Kapa Bophirimela.
Motsemoholo Motse Kapa
Batlile holo motse Motse Kapa
Premier Hellen Zille
Tulo
 – Total
Ranked : 4th
129,462 km²
Baahi
 – Total (2011)
 – Density
Ranked : 4th
5,822,734
45/km²
Dipuo Seburu (55.3%)
Seqhosa (23.7%)
Senyesemane (19.3%)

Kapa Bophirimela ke porofensi ya Afrika Borwa‎.

TselaEdit

DitselaEdit


Diporofensi tsa Afrika Borwa  
Freistata | Gauteng | Kapa Leboya | Kapa Bophirimela
Kwazulu-Natala | Kapa Botjhabela | Limpopo | Mpumalanga | Leboya Bophirimela