Limpopo

Limpopo
Tulo ye Limpopo.
Motsemoholo Polokwane
Batlile holo motse Polokwane
Premier Stanley Mathabatha (ANC)
Tulo
 – Total
Ranked : 5th
125,754 km²
Baahi
 – Total (2015)
 – Density
Ranked : 5th
5,726,800
43.0/km²
Dipuo Sepedi (52.9%)
Setsonga (17.0%)
Sevenda (16.7%)
Seburu (2.6%)

Limpopo ke porofensi ya Afrika Borwa‎.

TselaEdit

DitselaEdit


Diporofensi tsa Afrika Borwa  
Freistata | Gauteng | Kapa Leboya | Kapa Bophirimela
Kwazulu-Natala | Kapa Botjhabela | Limpopo | Mpumalanga | Leboya Bophirimela