Thekong

Thekong (Durban) ke batlile holo motse oa Kwazulu-Natala, Afrika Borwa.