Rustenburg

Rustenburg ke motsegolo oa Leboya Bophirimela, Afrika Borwa.

Royal Bafokeng Stadium, Phokeng