Pearston

Pearston ke motse oa Masepala oa Blue Crane Route, leboya la provense Kapa Botjhabela ka moka Afrika Borwa.

Dutch Reformed Church, Charles Street, Somerset East