Mazulu (mozulu-Mazulu) ke ona Morabe omongata haholo Afika eborwa leka ditumelo tsa ona Morabe wa Mazulu oballwa ho dimillion tse 10 hoisa hotse 11 Morabe omongata wa Mazulu ofumaneha Kwazulu-Natala.