Mangaung ke motse motsemoholo o le motse-moholo oa Freistata.