Mahikeng ke motsemoholo sa Leboya Bophirimela, Afrika Borwa.

Mafeking Obelisk