Mahikeng

Mafeking Obelisk

Mahikeng ke motsemoholo sa Leboya Bophirimela, Afrika Borwa.