Katse ke phoofolo e ruuang ke batho ba bangata ho tshwana le Ntja. Ba bangata batho ba rua dikatse hobane di ja Tadi le Tweba.

Katse